YHP with Frame55
市場價 : 300.0
價格 :
250.00
產品詳情

典型激光波長:1064nm High Power

透光率:60%

O.D光密度:800 - 1100nm O.D 5+

                  1060 - 1070nm O.D 7+

L-Rating(歐盟標準):808 – 980nm DIR L5

                                     1000 – 1070nm DIR L7

YHP 激光防護眼鏡

防護范圍: 800 - 1100nm

適用激光波長: 808nm,980nm,1064nm etc.,

應用領域: 半導體及高功率ND:YAG激光防護
 YHP

典型激光波長:1064nm High Power

透光率:60%

O.D光密度:800 - 1100nm O.D 5+

                   1060 - 1070nm O.D 7+

L-Rating(歐盟標準):800 – 1100nm DIR LB5

                                      1000 – 1070nm IR LB7

YHP 激光防護眼鏡

防護范圍: 800 - 1100nm

適用激光波長: 808nm,980nm,1064nm etc.,

應用領域: 半導體及高功率ND:YAG激光防護